Congres knie- en wervelzuilchirurgie

Geachte Collega,

Op zaterdagvoormiddag 22 juni 2013 organiseren het centrum voor heup- en kniechirurgie en de dienst neurochirurgie van AZ Maria Middelares – Gent  een symposium met onder meer ‘live surgery’ in de Handelsbeurs te Gent.

De kniechirurgie is er het afgelopen decennium sterk op vooruitgegaan.

Niet alleen de artroscopie met de behandeling van kraakbeen- en meniscusletsels maar ook de prothesechirurgie heeft een enorme vooruitgang geboekt.
Jaarlijks worden er in België meer dan 25.000 knieprothese operaties uitgevoerd. Niettegenstaande deze sterke groei heeft deze operatie onterecht nog steeds het etiket van pijnlijke en weinig voorspelbare ingreep.

Dit geldt ook voor de wervelzuilchirurgie.

De lumbale fusie als behandeling voor lumbale pathologie heeft eveneens nog vaak een negatieve bijklank. De recente ontwikkelingen echter in de minimaal invasieve chirurgie met gebruik van beperkte incisies, tubes en de microscoop zorgen voor een sneller postoperatief herstel.

De cervicale fusie is nog steeds de ‘gold standard’ als chirurgische oplossing voor cervicale discarthrose of hernia met uitstekende resultaten bij goed gestelde indicaties.

Programma en ‘live’ ingrepen:

  • State of the Art artroscopie: meniscus - kraakbeen - voorste kruisband.
  • 15 jaar Medial Pivot Knieprothese: wat hebben we geleerd en wat brengt de toekomst.
  • Verfijnde anesthesietechnieken en een snel herstel.
  • Nieuwe kijk op de postoperatieve kinesitherapie.
  • Anterieure cervicale discectomie met fusie: State of the Art
  • Minimaal Invasieve TLIF (transforaminale interbody fusie) chirurgie: snellere revalidatie

Inschrijven kan online of via 09 220 88 68

Accreditering is in behandeling.

Hoogachtend,


Dr. Ph. Van Overschelde, Dr. M. Goossens, Dr. J. Lagast , Dr. P. Byn

Dr T. Vandekerckhove, Dr. J. Bleyen